Kjølsdalen krins
Aktuelt Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Onsdag 25.november 2020
Koselig enebolig til salgs i Kjølsdalen/Ervik, med fin utsikt og natur.
23.02.2014, 16:21

Hus salg Haus
Les meir her om eneboligen Enebolig tilsalgs i Kjølsdalen/Ervik
Gang- og sykkelveg i Kjølsdalen
11.02.2014, 18:21

Gangveg
Les meir her om den gode nyheiten. Gang og sykkelveg i Kjølsdalen
Brøyteanbod Eid kommune - rode 2 - Kjølsdalen
11.08.2013, 20:46

brøyting
Meir informasjon finnes på Eid kommune sin nettside Brøyteanbod
KKUL - KONTINGENT 2013
12.05.2013, 16:36
Vi treng DEG som medlem i Kjølsdalen Krins Utviklingslag!

KKUL - KONTINGENT 2013

Årsmøtet i KKUL vedtok å auke medlemskontingenten i laget.

Kontingenten er på kr. 250,- pr. år, både for privatpersonar og for lag/org.

Betaling kan skje til kto. 3790.10.78166.

-Styret-
Høyringsmøte for Nordfjord om skulebruksplanen for vidergåande skule
15.03.2013, 14:54
Tysdag 19. mars skal Fylkesrådmannen ha regionalt høyringsmøte for Nordfjord om Skulebruksplanen for vidaregåande skule.

Møtet finn stad på Eid vgs kl 18-20. Sjå invitasjon her Invitasjon om Skulebruksplanen

Det er viktig at flest mogleg nyttar høvet til å stille opp og få informasjon om saka, og syne kor viktig den vidaregåande skulen er for heile lokalsamfunnet vårt. Hugs at ingenting er avgjort i saka – ingen skular er «freda» eller «redda» om nokon skulle tru det. Vi veit til og med at det blir drive lobby-arbeid for å flytte linjer over frå Eid vidaregåande skule til andre skular i Nordfjord, heilt på sida av alle modellar som no er sendt ut på høyring.

På høyringsmøtet i Dale i går møtte det imponerande 300 stk – i ein region som er berre ein tredjedel så stor som Nordfjord, i ei vertskommune som er langt mindre enn Eid.
Det blir montessoriskule i Kjølsdalen
01.03.2013, 13:26

Ove Kjøllesdal montesori
Gode nyheiter for Kjølsdalen krins. Styreleiar i Kjølsdalen Montessoriskule, Ove Kjøllesdal, er glad for massiv innmelding frå Kjølsdalen krins. Les meir her Montessoriskule i Kjølsdalen
Referat frå Årsmøte Kjølsdalen Krins Utviklingslag.
22.02.2013, 11:43
Trykk inn på lenkja for lese referate Årsmøte referat
Årsmelding KKUL 2012
14.02.2013, 20:34
Årsmelding for 2012.

Styret 2012 har hatt følgjande samansetting:

Leiar: Stig Arne Bugjerde (Kjølsdalen) vara: Sigrun Gilleshammer
Nestleiar: Wenche Stadheim (Haus/Ervik) vara: Jorunn Breiteig
Ove Kjøllesdal (Kjølsdalen) vara: Øystein Leite
Helga Odden Reksnes (Reksnes/Lund/Årdal/Tømmerstøl) vara: Kristian Aardal
Cato Albrigtsen (Lefdal/Midthjell) vara: Ståle Lefdal

• Det er halde 7 styremøte. Referat er lagt ut på www.kjolsdalenkrins.no.
• KKUL har engasjert seg aktivt i «skulesaka». KKUL har arrangerte bygdemøte og utarbeidd høyringssvar til Eid kommune om «Kommunedelplan for samanslåing av skulekrinsane Stårheim og Kjølsdalen». Laget var med å stifte Kjølsdalen privatskule AS og kjøpte aksjer for kr. 5.000,-. KKUL har også deltatt i ulike politiske møter om skulesaka i løpet av hausten.
• Laget arrangerte «Kjølsdalen inviterer» på Samfunnshuset 5. juledag. Det var bra oppmøte og gode bidrag frå mange i bygda. Det var fokus på skule, lag og organisasjonar, nytt byggefelt, marknadsføring av tomter. Ca. 80 personar deltok.
• KKUL har følgt utviklinga kring Lefdal Gruve. I juni vart styret orientert om status. Moglege synergiar for lokalsamfunnet vart drøfta. Utvikle regionen og skape arbeidsplasser er viktig. KKUL ynskjer å vere pådrivar i dette arbeidet.
• KKUL har engasjert seg i fleire saker knytt til veg og trafikktryggleik. Styret har tatt kontakt med kommunen og bedt dei følgje opp synfaringa som Teknisk utval hadde i 2011. Det har i 2012 mellom anna vore styreaktivitet knytt til gangveg i nedre byggefelt i Kjølsdalen og busskur retning vest i Kjølsdalen, avkjørsle til Årdal og busstopp på Reksnes.
• Kjølsdalen krins næringsnettverk, KKNN blei starta for ca. 10 år sidan. Nettverket som er ein del av KKUL består av enkeltpersonar som deler erfaring kring næringsutvikling, gjerne gründerar. Kompetansemidlar og lån er tilgjengeleg. KKNN ynskjer nye medlemmar, gjerne unge vaksne og KKUL har drøfta framtida til KKNN og ser gjerne at det kjem nye, unge medlemmar inn i nettverket
• KKUL har bidrege til fortsatt drift av biblioteket og støtte drifta med inntil kr. 5.000,- til abonnement og innkjøp av nye bøker i 2012.
• I samband med markering plateutgivinga til Odd Erik Lothe løyvde KKUL gåve til Lothe på kr. 1000,-.
• KKUL sitt engasjement i skulesaka har resultert i at nokre saker har fått mindre merksemd enn planlagd. Dette gjeld mellom anna oppgradering og vidareutvikling av nettstaden www.kjolsdalenkrins.no


Kjølsdalen 11. februar 2013

Stig Arne Bugjerde, leiar.
KKUL KONTINGENT 2013
14.02.2013, 20:31

Kjølsdals Varden 2013
Vil du være medlem i Kjølsdalen Krins Utviklingslag?

Kontingenten er på kr. 250,- pr. år, både for privatpersonar og for lag/org.

Betaling kan skje til kto. 3790.10.78166.

Vi oppfordrar alle som vil være med å utvikle krinsen og bygdene

til å melde seg inn og støtte ei god sak.- Styret -
Bygdeprisen 2012
13.02.2013, 09:45

Ove Kjøllesdal Bygdepris
Ein velfortent pris til Ove Kjøllesdal som får overrekt bygdeprisen av KKUL leiar Stig Arne Bugjerde. Les meir her Fjordabladet omtalar saka
Komande arrangement
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))