Kjølsdalen krins

Hus/tomter i Kjølsdalen krins

Boligfelt i Kjølsdalen på Gilleshammer: SolvollenBoligfelt Hjelhamaren

Tomt 1 og 7 er selde og husa er snart innflytningsklare. Feltet er klart for utbygging. Feltet er privatregulert som betyr at alle i feltet må vere saman om veg, leikeareal, kloakk og infrastruktur.

På Finn.no ligg der annonse om tomtane. Gå til eigedom-> tomtar-> fylke-> kommune. Skulen ligg i nærleiken og er grunnen til at dette feltet er opparbeidd for å halde på utvikling i bygda.
Tomten er solvendt og utsikten er god.
Vi har utarbeidd teikningar godkjent av husbanken der ein ved å signere har løyst problem med lån.
Månadspris for eit nytt hus for ca 4000.- for månaden må vere eit godt tilbod.
Hjellhamaren Bolig felt

Hus på tomt 7


Boligfelt Hjellhamaren

Feltet sett frå innsida av elva. Vi ser tomtane (4 stk) til Jan Eide – raud sirkel og huset på tomt 7 seld av Svein Johnsen (4 stk)