Kjølsdalen krins
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Koselig enebolig til salgs i Kjølsdalen/Ervik, med fin utsikt og natur.
23.02.2014, 16:21


Hus salg Haus
Les meir her om eneboligen Enebolig tilsalgs i Kjølsdalen/Ervik

Gang- og sykkelveg i Kjølsdalen
11.02.2014, 18:21


Gangveg
Les meir her om den gode nyheiten. Gang og sykkelveg i Kjølsdalen

Brøyteanbod Eid kommune - rode 2 - Kjølsdalen
11.08.2013, 20:44


brøyting
Meir informasjon finnes på Eid kommune sin nettside Brøyteanbod

KKUL - KONTINGENT 2013
12.05.2013, 16:36

Vi treng DEG som medlem i Kjølsdalen Krins Utviklingslag!

KKUL - KONTINGENT 2013

Årsmøtet i KKUL vedtok å auke medlemskontingenten i laget.

Kontingenten er på kr. 250,- pr. år, både for privatpersonar og for lag/org.

Betaling kan skje til kto. 3790.10.78166.

-Styret-

Høyringsmøte for Nordfjord om skulebruksplanen for vidergåande skule
15.03.2013, 14:54

Tysdag 19. mars skal Fylkesrådmannen ha regionalt høyringsmøte for Nordfjord om Skulebruksplanen for vidaregåande skule.

Møtet finn stad på Eid vgs kl 18-20. Sjå invitasjon her Invitasjon om Skulebruksplanen

Det er viktig at flest mogleg nyttar høvet til å stille opp og få informasjon om saka, og syne kor viktig den vidaregåande skulen er for heile lokalsamfunnet vårt. Hugs at ingenting er avgjort i saka – ingen skular er «freda» eller «redda» om nokon skulle tru det. Vi veit til og med at det blir drive lobby-arbeid for å flytte linjer over frå Eid vidaregåande skule til andre skular i Nordfjord, heilt på sida av alle modellar som no er sendt ut på høyring.

På høyringsmøtet i Dale i går møtte det imponerande 300 stk – i ein region som er berre ein tredjedel så stor som Nordfjord, i ei vertskommune som er langt mindre enn Eid.

Det blir montessoriskule i Kjølsdalen
01.03.2013, 13:26
Referat frå Årsmøte Kjølsdalen Krins Utviklingslag.
22.02.2013, 11:43
Årsmelding KKUL 2012
14.02.2013, 20:34
KKUL KONTINGENT 2013
14.02.2013, 20:28
Bygdeprisen 2012
13.02.2013, 09:45
Treng din frivillege organisasjon pengar?
05.02.2013, 11:52
Temamøte
05.02.2013, 11:26
Lovnad om buss-/leskur i Kjølsdalen
31.01.2013, 21:53
Flotte tomter tilsalgs i Kjølsdalen
31.01.2013, 21:30
Sal av bustadtomtar i Kjølsdalen
31.01.2013, 20:37
Får kjøpe Kjølsdalen skule
25.01.2013, 18:15
KKUL styremøte referat.
25.01.2013, 18:07
Årsmøte i KKUL
25.01.2013, 18:01
Sal av Bustadtomter
14.12.2012, 16:32
Privatskulen i Kjølsdalen
30.11.2012, 19:59
Julegrantenning.
27.11.2012, 12:45
Av 8 tomtar er det 4 att i boligfeltet på Gilleshammer
20.11.2012, 08:54
Vårt Eid
15.11.2012, 18:30
Venta på busskur i 29 år
06.11.2012, 20:27
Kjølsdalen musikklag på 2 plass.
03.11.2012, 22:17
Skulen vår blir nedlagt
25.10.2012, 23:03
Kjølsdølingane viser kamplyst.
16.10.2012, 22:43
Idemyldringsmøte
08.10.2012, 12:36
Drifstutvalet i Eid vil leggje ned skulen.
05.10.2012, 08:56
Positive nyheiter fra Lefdal gruva.
02.10.2012, 16:54
Orgel blir gjeve bort
29.09.2012, 15:12
Gardsbruk tilsalgs i Kjølsdalen
14.09.2012, 23:56
Fleire er interessert i Lefdal Gruve
10.09.2012, 11:16
Spennade utvikling i Lefdal gruve.
30.08.2012, 12:48
Skuledebatten
30.08.2012, 12:04
Innspel på framlegg til «Kommunedelplan for samanslåing av skulekrinsane Stårheim og Kjølsdalen»
29.08.2012, 19:12
Bolig til salgs i Kjølsdalen
14.08.2012, 14:54
KKUL møtereferat
25.07.2012, 23:21
Positiv utvikling for Lefdal Gruve
23.06.2012, 11:11
Torsdag 21 bygdemøte på Kjølsdalen Skule kl 20.00
19.06.2012, 09:45
Musikalsk festdag i Kjølsdalen.
18.06.2012, 21:24
Fritidseiendom til salgs i Kjølsdalen
30.05.2012, 10:31
KJØLSDALEN SKYTTARLAG
28.05.2012, 20:49
Lyktestolper til salgs.
23.05.2012, 20:34
SFE trur ikkje på kjølsdølingane
04.05.2012, 13:58
Aukande interesse for tomtar i Kjølsdalen
25.04.2012, 11:49
Solvollen byggefelt - Gilleshammer i Kjølsdalen
31.03.2012, 07:30
Tomtar til salgs
27.03.2012, 06:46
Om Montesorri og skule
17.03.2012, 09:09
Årsmøte Kjølsdalen krins utviklingslag
05.03.2012, 18:05
Innkalling til stifting av Kjølsdalen Privatskule SA
27.02.2012, 01:35
Invitasjon til stifting av Kjølsdalen Privatskule SA.
27.02.2012, 01:27
Bygdefolket avgjer om det blir privatskule
09.02.2012, 17:14
Delte meiningar om nytt HF-namn
09.02.2012, 12:24
Vurderer privatskule i Kjølsdalen
26.01.2012, 11:43
VG engasjerer seg i sjukehus debatten
15.01.2012, 17:55
Nokon som vil bruke Ulla?
13.01.2012, 07:16
Gatelysprosjektet i Kjølsdalen krins
05.01.2012, 11:17
Kjempar vidare for skulen.
13.12.2011, 10:24
Søkjer kandidater til prosjektgruppe
30.11.2011, 08:28
Kjempar for Kjølsdalen skule.
16.11.2011, 12:38
Tjuv jakt i Kjølsdalen
09.11.2011, 13:51
Kjølsdalen gjekk til topps.
31.10.2011, 10:56
Store planar for gruva i Lefdal
28.10.2011, 16:16
Skule debatt
28.10.2011, 12:50
Treningstider Kjølsdalen skyttarlag.
28.05.2011, 19:46
Dugnad på vegen mellom Dalsætra og Navestøylen
26.05.2011, 06:39
Teknisk styre hadde møte i Kjølsdalen i dag
10.05.2011, 13:10
Veronica og Bjørn lukkast med Prins Eikås
09.05.2011, 06:14
Møte i Teknisk i Kjølsdalen i morgon 10.05
09.05.2011, 05:30
Frigjeringsdagen i dag 8 mai
08.05.2011, 11:36
Oversikt av turistskip som skal inn fjorden i sommar
06.05.2011, 10:24
Kjølsdalen skulemusikk arrangerer kafekonsert
04.05.2011, 17:35
2 klasse ved Stårheim skule på vitjing i Kjølsdalen
04.05.2011, 12:50
Så starta Atløy på Nordfjordturen sin
30.04.2011, 05:51
Raudrussen satsar på feilfrie bilar
29.04.2011, 12:46
På fredag bør du møte fram på kaia i Kjølsdalen
27.04.2011, 08:44
Langfredag 2011
22.04.2011, 19:50
Godt program for kontakt mellom 2 pc-maskiner
22.04.2011, 17:28
Ledige tomtar på Gilleshammer
20.04.2011, 18:25
Eid - Tornado Måløy 2-2
18.04.2011, 08:42
Det går framover i det private byggjefeltet i Kjølsdalen
16.04.2011, 11:29
Holmboeprisen 2011 går til Sigbjørn Hals ved Måløy vg skule
13.04.2011, 20:09
Reidun Gilleshammer i godt selskap
13.04.2011, 08:38
Fastelavensris førte til ny skinnstol på eldretunet melder Sanitetsforeninga i Kjølsdalen.
12.04.2011, 07:00
Medlem av sjukehusaksjonen
11.04.2011, 07:33
Kjølsdalingane står på for sjukehuset
10.04.2011, 18:39
Det stormar rundt sjukehussaka
07.04.2011, 10:10
Litt om gatelys prosjektet
04.04.2011, 23:52
Tidlegare Kjølsdaling til finalen i UKM
04.04.2011, 10:49
Tomtekart på Gilleshammer
03.04.2011, 13:11
Oppstart på privat byggefelt i Kjølsdalen
31.03.2011, 07:39
Eid tapte 1-2 mot Stryn i Cupen i går.
29.03.2011, 07:58
Liv Eikås er 70 i dag!
28.03.2011, 08:57
KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS A/L held årsmøte i Samfunnshuset
25.03.2011, 08:43
Operaen og Eid vg samarbeider om musikal
24.03.2011, 08:26
Den 16 mars hadde vi oppe om produksjonstilskot til bøndene i 2006
18.03.2011, 07:14
Kronerulling gatelys Kjølsdalen Krins.
17.03.2011, 19:21
Kva med oss i Kjølsdalen?
17.03.2011, 07:53
Produksjonstilskot i landbruket
16.03.2011, 06:44
Eid vann vinterturneringa
14.03.2011, 06:47
Nøkkelhull - kva er det? Staten driv no ein kampanje om mat og helse.
12.03.2011, 08:14
Avslutning på vinterturnering på Nordfjordeid på laurdag
11.03.2011, 06:45
Kvinnedagen 8. mars er over
09.03.2011, 05:43
Den nasjonale bulystkonferansen 2011 ”Gjer oss heite” på Skei 7 og 8 april 2011
08.03.2011, 06:45
Plaketten for 2010 i 4-H vart utdelt på laurdag
07.03.2011, 10:01
Håp for folk som arvar forfalne gardsbruk
05.03.2011, 07:59
Utdanning og ulike rom for å stimulere undervisninga
01.03.2011, 08:02
Sogn og Fjordane teater har framsyning i Operahuset 2 mars
28.02.2011, 06:52
Jan Kåre Sæthre fyller 60 år i dag.
27.02.2011, 07:41
Aktiviteten på web-sida vår
26.02.2011, 06:52
Jakt på raudrev
25.02.2011, 06:25
Rune Larsen får kritikk i høve kommentarar til ulukka på Haus
24.02.2011, 08:16
Ikkje berre ein, men mange har fått nok av NAV
23.02.2011, 07:52
"Besta" på FaceBook
22.02.2011, 07:42
FN har peika ut 2011 til det internasjonale kjemiåret
21.02.2011, 07:06
Helse Førde får kritikk
19.02.2011, 07:55
Kyrkjene i Eid blir ikkje stengde med det fyrste
16.02.2011, 11:22
Det går mot stengde kyrkje i Eid kommune
15.02.2011, 07:14
Isen på vegane i Kjølsdalen skal bort
10.02.2011, 07:45
Siste innbetaling kronerulling gatelysprosjekt.
05.02.2011, 23:07
Kjølsdøl står for ølsmaking i Måløy
04.02.2011, 07:31
Saniteten skal på tur i juni
03.02.2011, 13:05
EUF er på veg mot samarbeid om næringslivet i Nordfjord
31.01.2011, 07:36
Endeleg varmegrader ei stund.
29.01.2011, 16:00
Skilting av stiar
25.01.2011, 09:38
Siste nytt i gatelysprosjektet.
23.01.2011, 19:51
Kronerulling gatelys.
23.01.2011, 19:27
Korkafe
20.01.2011, 07:10
Russerevyen på Eid får fin omtale
17.01.2011, 07:37
Brøytemannskapa i krinsen gjer ein god jobb
08.01.2011, 08:05
Kjølsdøl med suksess i Florø
06.01.2011, 09:26
Dagens snapshot frå Fjordenes
03.01.2011, 07:27
Siste innbetaling pr 01.01.2011
02.01.2011, 00:54
Litt om gatelysprosjektet.
02.01.2011, 00:13
2011
01.01.2011, 08:08
Kjølsdaling i pristildeling
19.12.2010, 22:36
2. dagsfest med mykje moro
19.12.2010, 22:24
Vi er med på lasset: Gratulerer Astrid!!!
18.12.2010, 09:06
Berre 1 mnd til russerevy i Operaen
13.12.2010, 07:11
Røvarhola ved Kjølsdalen
12.12.2010, 08:13
AP-medlem HP Gilleshammer i Oslo på sjukehusaksjon
10.12.2010, 09:31
Google-Map har vore i distriktet og teke bilete
10.12.2010, 06:55
Solveig er med i biletserie frå Måløy
07.12.2010, 08:58
Folketellinga 1910
07.12.2010, 07:10
Vinnar av Eidaportalen sin julekalendar
05.12.2010, 21:01
Science in school sin julekalender 4 des
05.12.2010, 07:45
Sjukehusaksjon frå Måløy
04.12.2010, 07:47
Kulturprisen frå Eid kommune gjekk til Astrid Gilleshammer
02.12.2010, 07:23
Elevar frå Kjølsdalen på vitjing i Fjordabladet
01.12.2010, 17:18
Sjukehusaksjonen 6 des.
01.12.2010, 07:29
Julegallakonsert
30.11.2010, 21:41
Julekalendere
30.11.2010, 07:31
Adventskalendarar
30.11.2010, 05:18
Kjølsdaling attende i fotballen i Eid
26.11.2010, 07:52
Det er snart frist for å sende julekort -kvifor ikkje lage eit sjølv?
23.11.2010, 09:16
Globalis - eit universalverktøy for naturfag, samfunnsfag og geografi
22.11.2010, 09:57
Kjølsdalen skule med presentasjon av krinsen - 7. kl står på
16.11.2010, 08:52
Siste innbetaling til gatelysprosjektet.
14.11.2010, 23:34
Kronerulling gatelys pr. 14.11.2010.
14.11.2010, 22:40
Vil du vere med å bestemme og smake på klippfiskrett?
12.11.2010, 08:44
Virus herjar på Facebook - og ein del brukar dette forumet
12.11.2010, 06:57
Rune Bruvoll sine "julebilete"
09.11.2010, 14:53
Siste innbetaling gatelys.
08.11.2010, 21:23
Gamle Daletunet i Kjølsdalen - "Miklabostadr i Kjølesdalr".
08.11.2010, 06:47
Konkurranse
07.11.2010, 09:18
4-H festen i Kjølsdalen i gang
05.11.2010, 08:40
Songarjeng i Sogn
01.11.2010, 06:19
Siste oversikt på kronerulling for gatelysprosjektet.
29.10.2010, 23:41
Skattelistene2009
20.10.2010, 09:09
Stolpeoppsetjing
16.10.2010, 14:53
Kyrkjene i Eid har fått eigen portal
09.10.2010, 06:25
Norge-Brasil 2-1
06.10.2010, 13:01
Sonja ordføraren vår blir 50!!
05.10.2010, 11:15
Reidun Gilleshammer frå Kjølsdalen i Fjordenes
04.10.2010, 07:42
Datakurs for nybyrjarar
01.10.2010, 08:24
Ballbingen ved KJØLSDALEN SKULE er montert
30.09.2010, 07:46
Jaktdager - Oppdatert
27.09.2010, 20:44
Enova - energisparing og økonomisk støtte
27.09.2010, 09:05
Klimadebatten og CO2
22.09.2010, 06:50
Vitjing på websida vår siste veke
20.09.2010, 07:38
Mange frå krinsen såg Liv Ullmann i teaterstykket i Operaen i går kveld
19.09.2010, 11:41
Kjølsdøl med 10 rette i Fjordabladet sin konkurranse
09.09.2010, 10:02
Geoatlas
08.09.2010, 09:14
Interessa for privat byggjefelt i Kjølsdalen er stigande
03.09.2010, 08:07
Til alle dykk som vil sjå kva vi hadde på den gamle websida
29.08.2010, 19:29
Gjensidigestiftelsen deler ut pengar til gode formål.
16.08.2010, 10:20
Slutt på butikk i Kjølsdalen
12.08.2010, 10:15
Bygdeprisen 2009 til Jan Snild Johansen
01.08.2010, 06:21
Bygdedagane i Kjølsdalen, fredag er start med nonsmat etc
30.07.2010, 18:46
Boksleppet til Astrid Gilleshammer
29.07.2010, 22:27
Bygdedagane 2010 - litt presisering
28.07.2010, 10:15
Skulebilete frå Rangvald Føleide si tid
27.07.2010, 07:09
Bokslepp i Kjølsdalen
26.07.2010, 08:09
Eid kommune legg ut ny reguleringsplan for tomtar i Kjølsdalen
19.07.2010, 06:38
Alltid nokon som prøver seg
13.07.2010, 06:12
Støyping av rekkverk og fundament for lysmaster i Ervik
13.07.2010, 06:04
Fjernundervisning - landbruksdep spreier feil informasjon
10.07.2010, 08:39
Ein trist dag for krinsen.
09.07.2010, 06:59
St. Sunnivadagen 8 juli
08.07.2010, 07:48
Resultat kronerulling 24.06.2010
24.06.2010, 22:21
Sommar og bakterietid
22.06.2010, 08:54
Regnboge over Årdal
19.06.2010, 08:07
Ytre Nordfjord turlag har oppdaga Kjølsdalen
18.06.2010, 08:27
Kjølsdøling i USA på 17 mai
16.06.2010, 18:43
Flakedans 3 juli
16.06.2010, 08:18
Aktivitet på Navestøylen
15.06.2010, 11:01
Det går mot rundballepakking og innhausting
15.06.2010, 06:19
Jonsokbasaren samla mykje folk i samfunnshuset i går 13.06
14.06.2010, 06:00
Resultat kronerulling 10.06.2010
10.06.2010, 23:38
Test farten på opp - og nedlasting på PC'n din
10.06.2010, 11:36
På Dua i Kjølsdalen
08.06.2010, 07:22
Bok for dei som skal ut og reise
07.06.2010, 10:33
Reidar Johnsen med bilte på NRK
06.06.2010, 12:40
Nytt frå Landbruksdep.
06.06.2010, 07:27
Carin Kristiansen med fiskelukke
01.06.2010, 09:11
Saniteten er på Sverige-tur i desse dagar.
31.05.2010, 06:46
Kjølsdalen Skyttarlag melder om oppskyting og trening
29.05.2010, 12:19
Saniteten skal i dag på tur
26.05.2010, 09:43
Nordfjordlaget i Bergen har fått webside
23.05.2010, 17:36
Konfirmasjon i dag i Kjølsdalen kyrkje
23.05.2010, 08:02
Endeleg nokon som tek til vet
20.05.2010, 07:16
Ballbinge i Kjølsdalen?
19.05.2010, 16:34
17 - mai i Australia
19.05.2010, 09:40
Arbeiderpartiet og vestlandspolitikk
19.05.2010, 07:38
Fylkesbåtflagget
18.05.2010, 07:15
17 mai 2010
18.05.2010, 06:59
Gratulerer med 17.mai
17.05.2010, 08:59
Landbruksavtalen i land
16.05.2010, 12:16
Rune Bruvoll opprinneleg frå Kjølsdalen konfirmerar byråkratar og bondenæringa
15.05.2010, 21:58
Dei er mekaniserte på Tømmerstøl
15.05.2010, 21:46
Regjeringa tyt på sitt og fylket føl opp??
14.05.2010, 11:05
Bruk av Fylkesatlas - måle lengde og areal etc..
13.05.2010, 21:55
3 div kamp på Nordfjordeid med to kapteinar Frå Kjølsdalen
09.05.2010, 06:11
Revebjelle er S&F sin fylkesblomst
06.05.2010, 20:02
Fullsett kyrkje då Kjell Årdal vart gravlagd i dag
06.05.2010, 14:40
Kappabel og matematikk
05.05.2010, 13:31
Fylkesblomen og Nordfjord
04.05.2010, 20:39
Ekstrinnkome på garden din?
04.05.2010, 16:14
Engebretsen som bur i kårhuset på Nordbø i Kjølsdalen opnar frisørsalong på Stårheim
04.05.2010, 09:38
Reidun Gilleshammer
03.05.2010, 18:49
Flytting av framsyninga på Bygdekinoen
01.05.2010, 08:23
Resultat kronerulling pr. 10.06.2010
29.04.2010, 22:01
Vår i Ervikstranda
28.04.2010, 10:16
Aktiviteten på web-sida vår skal aukast
25.04.2010, 06:47
Oppklaring
12.04.2010, 15:38
Tomtar i Kjølsdalen til salgs
12.04.2010, 07:24
Basar og inntekt for vår storsal Samfunnshuset
23.02.2010, 09:18
Heidi Berstad får tilbod frå Eid kommune
17.02.2010, 10:14
Barn og medievald konferanse i Operahuset på Nordfjordeid
09.02.2010, 07:06
I dag er det musedagen (Ågotmesse)
05.02.2010, 07:00
Eid kommune får kritikk frå fiskeridirektoratet
26.01.2010, 10:19
Videokonferanser
25.01.2010, 14:09
Møte i teknisk i morgon 26.01
25.01.2010, 12:01
Matematikk-konkurranse for 4-10 klasse
16.01.2010, 08:10
Ta vare på julestjerna
29.12.2009, 09:25
Gladmelding til krinsen
23.12.2009, 15:47
Jegrane skal no få selje hjortekjøt
17.12.2009, 07:36
Mørt kjøt og steiking
16.12.2009, 12:01
Flaskeinnsamling
15.12.2009, 06:23
Juletrefest 4 juledag.
15.12.2009, 06:09
Resultat av trekninga i Skulemusikkbasaren 06.12.2009
15.12.2009, 05:54
Grasrotandelen på nytt
15.12.2009, 05:32
Ver du eit bål
13.12.2009, 08:52
Kva slags snø vil du ha.
12.12.2009, 16:08
Romjulsfest med dans
06.12.2009, 16:57
Fyrverkeri
06.12.2009, 09:01
Div julekalendera
01.12.2009, 08:20
Kjølsdøling norgesmeister i ølbryggjing
29.11.2009, 12:12
DIS (Data i Slektsgransking) arrangerer kurs i gotisk handskrift
25.11.2009, 06:40
Klage på vedtak om avslag på frådeling av eigedom på Haus
24.11.2009, 11:38
Lefdal - Lund
24.11.2009, 08:31
Grasrotandelen og Norsk tipping
24.11.2009, 07:56
Kjølsdalen krins gratulerer Ronny Hafsås!!
23.11.2009, 08:22
Få tilbodslista på PC'n din
23.11.2009, 08:05
Nordfjordfotoklubb
13.11.2009, 08:19
Møte om Nordfjordsjukehus 10.11
11.11.2009, 08:47
Julefest
08.11.2009, 07:25
Krinsen har fått brev frå Eid kommune.
08.11.2009, 07:12
Bedre før?
05.11.2009, 05:22
4-H 2009 festen er over
31.10.2009, 08:08
Eigedom i Kjølsdalen er lagt ut for sal
30.10.2009, 09:03
CO2-hysteriet
22.10.2009, 13:50
Skattelistene for 2008
21.10.2009, 14:32
Joker-reklame ein dag før ombæring med posten
19.10.2009, 07:27
Dugnad i Lefdal
18.10.2009, 07:19
Kjølsdøling på radioen - reklame for Vestavind
13.10.2009, 08:28
Ynskjer du hest på for?
12.10.2009, 20:19
Pensjonistane på tur
07.10.2009, 10:59
Torskekrig og kampen om Lefdal gruve
07.10.2009, 08:32
Kjølsdalen skule får frukost av Saniteten
06.10.2009, 17:23
Telenor sitt mobilnett ute på nytt i Kjølsdalen
05.10.2009, 11:53
Kaninutstilling
04.10.2009, 16:19
TV-aksjonen 2009. Kjølsdalen krins
04.10.2009, 07:59
Det private byggefeltet på Gilleshammer er godkjent i Teknisk
02.10.2009, 11:54
Medlemstalet i KKUL pr 01.10.2009
01.10.2009, 14:09
Kanskje du kan vere til hjelp når nokon skulle bli råka
30.09.2009, 06:48
Utviklingsplan for Eid kommune 2008-2012
29.09.2009, 06:06
Kven er du?
24.09.2009, 09:54
Gjerdevedlikald i Kjølsdalen
20.09.2009, 12:36
Stige vil heim
18.09.2009, 20:25
Hjortejakta er i gang - teljing 2008 og 2009
16.09.2009, 12:28
Brev om skyting på Holstøylen
15.09.2009, 12:19
Kundeavis for Joker på din PC
07.09.2009, 15:47
KURS som kan vere OK å vere med på
06.09.2009, 06:54
UT PÅ TUR
04.09.2009, 06:39
Godt soppår i år
01.09.2009, 17:31
Dugnad på vegen til Navestøylen
30.08.2009, 21:16
Jarnskrotinnsamling - Bondelaget tek eit krafttak.
30.08.2009, 10:10
Skulemusikken skal ha årsmøte.
22.08.2009, 08:17
Asfaltering på Midthjell Ottar Nes var på plass med kamera
21.08.2009, 09:15
Opplysning frå Eid kommune om asfaltering
20.08.2009, 05:49
Vil du ha meininga di fram på web-sida vår?
17.08.2009, 12:40
Valg 2009
16.08.2009, 22:14
Sigmund Larsen har kommentarar til reguleringsplana i Lefdal
15.08.2009, 06:50
Drap i Kongo der to norske menn er sikta
14.08.2009, 14:35
Hjortejakt og oppskyting
12.08.2009, 08:51
Problem med vedlikehald av gjerder
10.08.2009, 07:58
SKYPE
09.08.2009, 16:09
Fisk i fjorden
08.08.2009, 07:46
Oversikt på kva som skjer og kva som er i kjømda
06.08.2009, 07:39
Kommunen og vatn og vedlikehald, sparing på lengre sikt.
04.08.2009, 16:37
Websida vår
03.08.2009, 08:08
Bandtvang
25.07.2009, 19:41
Korleis lage slektsbok - ny bok på marknaden
23.07.2009, 07:30
Ingen likestilling i kyrkja
22.07.2009, 07:35
Etter nokre dagar i feriemodus - litt agurknytt
21.07.2009, 08:55
Landbruket og tilskot - berre tull eller vetigt?
29.06.2009, 21:11
Elskhug
27.06.2009, 06:58
frå 1 juli ny lov om driveplikt vert sett i verk
26.06.2009, 17:54
ferdig med 1. slått og ny runde med spreiing av møk
25.06.2009, 07:34
Hans Haus er gått bort
24.06.2009, 07:17
Fisk i fjellvatna
23.06.2009, 06:42
Twitter og facebook
22.06.2009, 05:48
Bli kjend i Nordfjord - ta turen til Ulvedal søndag 28 juni
20.06.2009, 06:48
Avtale mellom Fylkeskommunen og Eid kommune er tinglyst
19.06.2009, 06:48
Elevar ved Kjølsdalen skule lagar cd med sang
15.06.2009, 15:28
Kjølsdøl redda poeng for Jølster
14.06.2009, 10:25
Bøndene vil ikkje plante granskog
12.06.2009, 07:25
Vi gratulerer Per Rolf med dei 75
09.06.2009, 15:21
Slåtten er i gang
07.06.2009, 09:03
Heis flagget på laurdag!
05.06.2009, 06:44
Opprydding på Hansebruket
04.06.2009, 06:31
Bygdekvinnelaget på tur til Rimstadsætra på Bryggja
02.06.2009, 07:05
Miniseminar i kinoen på Eid.
31.05.2009, 20:46
Flaskeinnsamling
29.05.2009, 09:22
Overformynderi - kva er det?
28.05.2009, 11:51
Ut på tur? - Sykkeltur?
28.05.2009, 08:29
Meir om Olivin
28.05.2009, 07:27
Debattforum om mat og matvaner
25.05.2009, 11:51
Olivin kva er det?
23.05.2009, 13:43
I dag er det Kristi himmelfartsdag
21.05.2009, 07:28
17-mai toget
17.05.2009, 20:04
CO2 fangst og Olivingruvene på Lefdal
16.05.2009, 06:24
Barnehageungane tjuvstartar 17 mai på Nordfjordeid
15.05.2009, 17:50
Gamle bilete på FaceBook
12.05.2009, 05:58
GodTur.no
11.05.2009, 17:47
Miljøkrisa - politikarar på avvegar?
11.05.2009, 05:57
8. mai - frigjeringsdagen
08.05.2009, 10:44
Nytt bilete teke av Ottar Nes - i dag Tømmerstøl
07.05.2009, 07:25
Haugen skule v/Borghild Kjørstad skriv om utviklingsarbeid innan matematikk
06.05.2009, 16:10
Byggefeltet i Kjølsdalsstranda
03.05.2009, 16:03
Badestrand i Lefdal - dugnad på gang.
02.05.2009, 06:49
Barnehagen på Reksnes startar kronerulling
29.04.2009, 06:21
Bilete av dei ulike bygdene i krinsen
28.04.2009, 09:51
Opning av Operaen - krinsen var med!
26.04.2009, 07:41
Likninga 2008 frist 30 april
25.04.2009, 15:28
Kart over landbrukseigedomar kan no brukast av alle
24.04.2009, 17:35
Loppemarknad laurdag 9 mai
23.04.2009, 12:11
Kor er pølsekokaren på samfunnshuset blitt av?
23.04.2009, 04:30
1. mai løp på Åheim
22.04.2009, 08:12
Fotballtrening i Kjølsdalen idrettslag - minifotball.
21.04.2009, 15:22
Skulestrukturdebatten i Eid - bygdelaga må vakne.
20.04.2009, 15:42
Fotballen lokalt rullar igjen
19.04.2009, 07:38
Jordbruksforhandlingane er snart i gang
19.04.2009, 07:20
Meir om maskinkarane - i dag Kristian Årdal
18.04.2009, 07:09
Desse ungdomane - du.
17.04.2009, 19:59
Hus ved Hauebrua (Sigmar Horn) bør vekk!
17.04.2009, 08:38
Foto til folket
15.04.2009, 09:30
Påskeslutt
13.04.2009, 07:53
Grasrotandelen
12.04.2009, 16:27
Kva med Kjølsdalen framover?
09.04.2009, 14:13
Fam. Adelsten Engebretsen i Dagbladet.
07.04.2009, 08:18
Skulestova
04.04.2009, 07:44
Trist melding
01.04.2009, 07:58
Breiband gjev mogelegheiter
30.03.2009, 08:35
Sommartid
29.03.2009, 07:49
Skidagen i morgon søndag 29 mars er avlyst
28.03.2009, 07:55
Websida startar opp med meir nytt
28.03.2009, 07:19
Årsmøte i KKUL
22.02.2009, 07:02
Leirskule
16.02.2009, 06:47
Ungdomen si kulturmønstring 2009
15.02.2009, 07:22
Sophus Lie i vinden som aldri før
13.02.2009, 18:33
Lyset er attende i Kjølsdalen Krins
13.02.2009, 09:30
Flott database på nettet der Kjølsdalen skule(?) har vore med
02.02.2009, 07:04
Dugnad for lyspkt i Kjølsdalen
30.01.2009, 09:37
NRK i Kjølsdalen
29.01.2009, 07:02
Minipol på nærbutikken?
28.01.2009, 06:33
Database av gamle bilete til fritt bruk
27.01.2009, 08:53
Klipp frå kommunane i S&F om verdskrigen 1940-1945
27.01.2009, 07:47
Krinsen i PDF-format
26.01.2009, 12:57
Høgre i S&F gjev opp kampen for Nordfjord sjukehus
26.01.2009, 08:12
Fjordabladet skriv om skulane og kvalitet på undervisninga
24.01.2009, 08:04
Lyspkt nok ein gang - Geir Lefdal tek opp lyspkt-saka.
22.01.2009, 08:30
Positiv utvikling i krinsen - nytt hus på Tømmerstøl?
12.01.2009, 11:50
Pengar til lag og organisasjonar
06.01.2009, 18:10
Julenissar frå Kjølsdalen
06.01.2009, 07:21
Reguleringsplan for kommunalt bustadfelt i Kjølsdalen
05.01.2009, 07:07
Lysfest i Kjølsdalen Samfunnshus 28 feb.
03.01.2009, 08:26
Kristian Aardal satsar i Kjølsdalen
03.01.2009, 08:05
Kor god er du i norske fylke - plasser dei...
31.12.2008, 09:25
Rune Bruvoll blir 60 år på nyttårsafta
30.12.2008, 17:44
Ribbetrim-marsjen til skulemusikken i Kjølsdalen ein suksess
30.12.2008, 08:01
Medan vi ventar på filmen om Max Manus
30.12.2008, 07:14
Ribbetrim
27.12.2008, 08:45
Du grøne glitrande tre
24.12.2008, 06:59
Julestjerne frå Fjordenes Tidende
23.12.2008, 07:41
Kva vart det av juletrea som ein kunne hente på Gjeddalsvegen?
19.12.2008, 09:48
Lefdalsbygda får truleg ikkje breiband til jul
19.12.2008, 09:28
4 - H fekk årets gave
09.12.2008, 07:07
Naturfag - kjempetidsskrift til dykk i krinsen - og det er gratis.
08.12.2008, 13:30
Handball i Gaupne
08.12.2008, 08:51
Sophus Lies pris for 2008
07.12.2008, 07:11
Korleis lage pinnekjøt og kålrabistappe
06.12.2008, 07:51
Pengespel for born 5-7 år
02.12.2008, 08:55
Julekalender
01.12.2008, 09:01
Matmessa til Saniteten i Kjølsdalen
30.11.2008, 15:03
Matematikk i fokus
28.11.2008, 08:33
Fjordabladet skriv om FAU-møtet i Kjølsdalen (internett)
25.11.2008, 08:17
Ann Magritt helsar frammøtte på FAU-møtet
24.11.2008, 08:17
Samarbeidsutvalet ved Kjølsdalen skriv ope brev i Fjordenes
24.11.2008, 07:24
Mykje folk på FAU-møte i Kjølsdalen
23.11.2008, 22:02
Overskot for Kirsebærhagen for 2009?
23.11.2008, 08:09
Årsmøte i KIL
21.11.2008, 08:21
Går det mot nedlegging av Kjølsdalen skule?
20.11.2008, 19:53
Basar 7 des. SKULEMUSIKKEN
19.11.2008, 12:16
Fotballaget til KIL 1949 på Nordfjordeid
19.11.2008, 06:23
Småkraftmøte på Skei Laurdag 06.12.2008 kl. 10.00
18.11.2008, 10:31
Nytt frå krinsen - funne på Eid kom. si postliste
12.11.2008, 12:07
FAU - ForeldreArbeidsUtvalet
11.11.2008, 21:10
Kulturnatt 14 nov.
11.11.2008, 20:51
Vi gratulerer ung jeger
11.11.2008, 15:21
Vil du bli støttekontakt?
11.11.2008, 06:13
Info om breiband
11.11.2008, 05:50
Utviklingslaga i Eid går mot politisk dumskap
05.11.2008, 16:39
Slått på Hornet
03.11.2008, 05:29
Skule og vet
02.11.2008, 06:59
Bygdeprisen 2008 - forslag
01.11.2008, 07:32
Bruk av FaceBook for å auke medlemstalet i KKUL
31.10.2008, 07:14
Årets julepresang for alle Eidarar?
30.10.2008, 13:54
Slik var situasjonen i 2003 - er vi komne noko lengre? Dette er henta frå arkivsida vår www.kkul.no under nyhende
29.10.2008, 17:00
Trekløveret 4-H overlevde både storm og 50-års fest 24.10.2008
26.10.2008, 07:41
Skulestrukturen i Eid
25.10.2008, 18:23
Resultat frå refleksjakta 2008
24.10.2008, 06:29
Eid kommune får varsel om erstatning frå advokat ang. Lefdalsvika
21.10.2008, 11:27
Sjukehusstriden på NRK S&F .
21.10.2008, 06:48
Reguleringsplan for Lefdalsvika skal opp på teknisk sitt møte i morgon
20.10.2008, 06:17
Møte i oppvekstutvalet 22.10 i Eid kommune
18.10.2008, 07:08
Ståle lefdal søkjer kommunen om å få byggje landbruksveg
17.10.2008, 09:21
Kultur = næring
16.10.2008, 06:39
Samarbeid Høgskulen i Sogndal og Kjølsdalen skule
15.10.2008, 18:47
Skattelistene
15.10.2008, 05:22
Gratulasjoner til folk i krinsen
14.10.2008, 10:15
Kjølsdøl med i dramaet då Jølster rykte opp i 3 div.
12.10.2008, 22:53
Linken til kjøp og sal vil snart fungere
10.10.2008, 16:47
Ynskjer du raskare PC og sikring av den?
06.10.2008, 07:12
Korleis få fram tidlegare artiklar på Websida vår
05.10.2008, 07:50
Fårikåltid
28.09.2008, 08:09
Eid kommune i Afrika
26.09.2008, 11:54
Gravminne med bilete blir registrerte i Kjølsdalen
25.09.2008, 18:31
450 hjortar kan bli skotne i Kjølsdalen krins
24.09.2008, 08:58
Bygdesamlinga 2008
23.09.2008, 11:59
Naturfag på barnetrinnet
23.09.2008, 05:13
Reperasjon etter flaumen 2005
16.09.2008, 09:14
Så er jakta i gang
15.09.2008, 06:34
Gjeddalen-Heida
11.09.2008, 17:59
Attgroing
11.09.2008, 06:54
Dugnad og rydding
08.09.2008, 08:29
Gratis juletre?
03.09.2008, 18:00
Kva er det som skjer i Kjølsdalen?
03.09.2008, 06:06
Kjølsdøl skal til Afrika
02.09.2008, 13:10
Snart startar hjortejakta
22.08.2008, 17:58
Rødkål og kunst + litt kjemi
20.08.2008, 09:07
Veit nokon om ledig husvære
18.08.2008, 09:06
Bruk helga til ein fjelltur
15.08.2008, 07:43
Snart skulestart
14.08.2008, 22:17
Didriks kafe på Nordfjordeid får god omtale i Nationen.
25.07.2008, 08:55
Tor Kvien treng hjelp til identifisering av personar på bilete
24.07.2008, 08:55
Eid kommune har fått brev frå Fylkeskommunen om utviding av byggefeltet i Kjølsdalen
15.07.2008, 08:07
Trekløveret 4-H var med på Eid
01.07.2008, 08:13
Skatteoppgjeret
28.06.2008, 08:22
Skulemusikken på Lillehammer
27.06.2008, 21:26
Sofus Lie
25.06.2008, 18:36
Ny rekord på vitjing av websida vår
24.06.2008, 10:44
Litt historikk
23.06.2008, 07:57
Bringebær frå Juv 2008
19.06.2008, 21:08
Blir elevane i Eid fylgt opp?
19.06.2008, 09:13
Eid Uskule. Avslutning i Stryn
18.06.2008, 08:02
Utvida hjortejakt?
17.06.2008, 15:02
Dugnad og mogelegheit for kapital til lyspunkt
16.06.2008, 06:35
Kjølsdalen Krins Sanitetsfoening får pengar til helse
13.06.2008, 06:52
Orienteringsmøte om trurbok og stiar i Kjølsdalen Krins
12.06.2008, 08:53
Turbok der turar frå Kjølsdalen Krins er med.
11.06.2008, 16:29
Eigedomsskatt
09.06.2008, 07:45
NAV - monsteret
07.06.2008, 11:13
Fjøsrocken på Hauane ein fulltreffar!
07.06.2008, 10:21
Tilbodslista til joker på nett
05.06.2008, 08:53
Lidl på Nordfjordeid
05.06.2008, 08:42
Bergens Tidende med CO2-ekvivalenter
04.06.2008, 09:30
CO2-informasjon
03.06.2008, 07:01
Du kan vere med på å vise din kjærleik til naturen
02.06.2008, 18:27
Leve dei små skulane
24.05.2008, 08:07
Aarebrot på Bryggja 20 mai.
21.05.2008, 07:16
17 mai 2003 hesteskokasting
17.05.2008, 11:29
Lefdal og Midthjell får breiband
15.05.2008, 08:19
Nytt privat boligfelt i Kjølsdalen
14.05.2008, 12:46
Aarebrot til Bryggja
12.05.2008, 18:27
Ungdom brukar Facebook for å hindre skulenedlegging.
03.05.2008, 17:44
Natur og kultur - feltkurs i stiutvikling
01.05.2008, 17:45
Kjølsdalen skule blir ikkje lagt ned og då heller ikkje seld
28.04.2008, 23:05
Her er tips om gratisprogram du finn på Internett
25.04.2008, 10:30
Å gå seg vill i rundkjøyringar
20.04.2008, 15:06
Administrasjonen i Eid kommune og kommunikasjon.
18.04.2008, 18:15
Misser vi dette?
17.04.2008, 07:53
Kjølsdalen skule skal leggjast ned
16.04.2008, 18:10
Fotokonkurranse med poteta i sentrum
15.04.2008, 06:55
Året 2008 er av FN utpeika som potetåret
12.04.2008, 08:10
Leirskule og Sonja (ordføraren vår)
09.04.2008, 20:45
Dagen er 7 april og grunnstoff nr 7 er Nitrogen
07.04.2008, 08:25
Samfunnshusbasar og jenter med loddbok
05.04.2008, 16:53
Rydding av Neset
05.04.2008, 10:46
Kartbase for dei som treng det
05.04.2008, 08:41
Skidag 2008 på Dalsætra
01.04.2008, 07:20
Brosme, Lyr og Torsk på butikken
31.03.2008, 11:31
Vårmøte i forsøksringen. Kjølsdalen og Stårheim
31.03.2008, 11:00
30 mars - Namnedag: Olga og Holger
30.03.2008, 13:34
No må Eidaportalen skjerpe seg.
30.03.2008, 08:11
Skidag på Dalsætra
30.03.2008, 07:57
Kan ikkje Kjølsdalen IL køyre opp nokre løyper?
26.03.2008, 14:29
Langfredag 2008 på Dua
22.03.2008, 10:50
Kvifor har vi skjærtorsdag?
20.03.2008, 14:43
Gjeddalen år 2004 i mars.
19.03.2008, 11:44
Påskeveka
18.03.2008, 07:47
Vår og såing
16.03.2008, 20:59
Bakgrunns-stoff for Landbruksforhandlingane
14.03.2008, 04:48
Vår gamle webside - arkiv
06.03.2008, 06:20
Møte om småkraftverk på torsdag 6/3 kl 1800
03.03.2008, 10:54
Jaktbilete er lagt ut under jakt.
28.02.2008, 07:33
Kjølsdalen musikklag skipar til musikk-kafe
25.02.2008, 08:16
Endeleg - tippinga er i gang i Kjølsdalen
23.02.2008, 11:19
Talet er 16
16.02.2008, 20:03
Hugs Årsmøttet søndag kl 20.00!!!
16.02.2008, 17:47
talet 11
11.02.2008, 13:28
Matematikktilbod til ungdom - unikt opplegg for aldersgruppa 15-17 år
10.02.2008, 17:06
Talet er 10
10.02.2008, 16:42
Talet i dag er 8 og 9
09.02.2008, 09:23
Talet er 7.
07.02.2008, 08:55
TALET ER 6
06.02.2008, 09:17
Feitetysdag og rømegraut
05.02.2008, 17:51
Litt om tal
05.02.2008, 13:06
Dagane i året og litt til
05.02.2008, 13:00
Ordføraren gjev bamse til foreldre med nyfødt baby
30.01.2008, 12:37
Gladmelding til framtidige kraftprodusentar
29.01.2008, 14:41
Ny måte å nytte areal til beite på
29.01.2008, 07:26
Fastelavensris
28.01.2008, 18:34
Eid kom. og leirskuleopplegg. KKUL engasjerer seg i saka
28.01.2008, 12:50
Nye tilbod på JOKER
28.01.2008, 11:19
Årsmøte i sankelaget 25.02.2008
26.01.2008, 11:22
Sondre skapar høg sjø i Kjølsdalen
25.01.2008, 13:20
Om Matias Orheim på Nordfjord museum 9 feb
23.01.2008, 16:50
Link til dykk som driv med slektgransking
22.01.2008, 14:16
Joker og tilbod
15.01.2008, 21:37
Ballbinge i Kjølsdalen?
14.01.2008, 16:41
Bondelaget skipar til HMS-kurs
12.01.2008, 21:05
Kjølsdalen bygdekvinnelag held tradisjonen vedlike
10.01.2008, 16:51
Sandkasser i Kjølsdalen krins
07.01.2008, 14:07
Kurs i å lage slektsbok
04.01.2008, 09:51
20-beste nettsidene kåra av nettavisa
03.01.2008, 14:19
Snøbrøyting/sandstrøing i Eid kommune
03.01.2008, 08:47
1. juledag er off. flaggdag
25.12.2007, 09:22
Ei lukkeleg julehistorie
24.12.2007, 13:18
KKUL sender brev til kommunen.
17.12.2007, 11:27
Kjølsdalingar tek seg tid å vitje sjømannskyrkja på Canari
12.12.2007, 09:45
Pensjonistar på tur
11.12.2007, 11:20
Hans Petter (AP) ynskjer meir skatt
10.12.2007, 13:35
Snart jul og solsnu
10.12.2007, 11:13
Mjølkebilen kom ikkje opp til Årdal/Tømmerstøl
06.12.2007, 08:20
Jakta 2007 er slutt
05.12.2007, 07:28
Julekalendar
03.12.2007, 08:39
Kampen om skulane er i gang på nytt
30.11.2007, 09:06
Blogging på nettet
26.11.2007, 08:47
På messebasaren i Kjølsdalen samfinnshus 24.11.07
25.11.2007, 08:59
På klubbefest i Oslo
21.11.2007, 11:01
Geir Lefdal ny leiar for Elskhug og Eksis
16.11.2007, 18:30
Kjølsdalingar var med på vinnarlaget til Jølster
15.11.2007, 10:59
Tor Kvien sin slektsbase på nettet
31.10.2007, 06:03
La det regne
30.10.2007, 10:42
Auka aktivitet i Kjølsdalen
29.10.2007, 12:02
4-H Festen over
27.10.2007, 10:13
Somartida
26.10.2007, 07:46
Minner om 4-H festen på fredag
22.10.2007, 07:37
Kurs i sying av bunad for menn
18.10.2007, 06:59
Lars Lefdal vinnar av NRK si fotballtipping
17.10.2007, 07:04
Søknad om spelemidlar
08.10.2007, 02:39
Kort referat frå bygdesamlinga 2007 i Fjærland
07.10.2007, 14:39
Marius tek eit tak for ungdom som vil heim til S&F
27.09.2007, 06:58
Bygdesamling i Fjærland
20.09.2007, 08:55
Lotteri på Joker og Mega
19.09.2007, 12:21
Skofabrikken er seld
04.09.2007, 16:46
Bringebær frå Juv
04.07.2007, 20:25
Styremøte i KKUL
04.06.2007, 20:50
Onsdagsturar i skog og mark 2007
23.05.2007, 18:17
Fabel07 med plateslepp og konsert på Nordfjordeid
23.05.2007, 17:59
Konfirmantane i Kjølsdalen krins 2007
15.04.2007, 20:28
Nordfjord Panorama
15.04.2007, 20:25
Jordin Sparks stammer fra nedre Gilleshammer
26.02.2007, 16:28
Ofrer mye, får mer
01.01.2007, 12:05
Pølsekurs
16.11.2006, 18:59
80 år for omsorg i nærmiljøet
10.10.2006, 17:18
Bygdesamling 2006
09.10.2006, 17:10
Fellesjakt i Kjølsdalen
27.09.2006, 23:13
www.kjolsdalen.skule.no
27.09.2006, 17:26
Ny nettside om beiterett
20.09.2006, 16:57
Soppkurs i regi av Bygdekvinnelaget
19.09.2006, 18:28
Sanitetsturen i Tafjordfjella 2006
05.09.2006, 18:03
Bringebær frå Juv
06.07.2006, 19:38
Ope til kl. 16.00 på laurdagar
06.06.2006, 18:45
Onsdagsturen 31. mai kl. 18.00
29.05.2006, 19:14
M/S "Atløy" til kai i Kjølsdalen
26.04.2006, 18:20
Flaskeinnsamling
24.04.2006, 22:05
Bygdeanalysen
18.04.2006, 20:39
Dianne - den nye leiaren i Sogn og Fjordane Bygdekvinnelag
26.03.2006, 20:49
Marius attvald
21.03.2006, 17:45
Kvalitetsbønder i Eid
12.03.2006, 16:19
Kjølsdalen Idrettslag
02.02.2006, 20:10
Fleire runde dagar på nyåret
14.01.2006, 17:41
Vassendgutane
09.01.2006, 19:52
Margun Ervik 70 år
07.01.2006, 00:36
www.kjolsdalenkrins.no
04.01.2006, 19:22
Veg mellom Eid og Bryggja
30.12.2005, 15:17
www.fjordingen.no
28.12.2005, 22:57
Til alle lesarar av nettsida for Kjølsdalen krins
22.12.2005, 20:39
Julehelsing frå Butikken Vår
18.12.2005, 19:25
Årets julegåve på Butikken Vår
15.12.2005, 17:50
www.bygdeutvikling.no
14.12.2005, 21:42
Nøtter i laus vekt
14.12.2005, 21:23
Midthjell-krossen
13.12.2005, 22:43
Honning frå Utvik og Gulleple frå Balestrand
12.12.2005, 16:15
Bygdekjøkenet
07.12.2005, 22:18
Sogeskrift om krigsåra
05.12.2005, 22:36
NORDFJORDPØLSA
05.12.2005, 20:21
600 oppslag
04.12.2005, 20:36
Kjølsdalen krins
01.12.2005, 19:54
Velkomen til julehandel på Butikken Vår!
01.12.2005, 19:12
Julegrana 2005
29.11.2005, 21:27
Debutant på Julemesse
29.11.2005, 20:40
Interessert i slekt?
14.11.2005, 21:37