Kjølsdalen krins

Nyhende

Den nasjonale bulystkonferansen 2011 ”Gjer oss heite” på Skei 7 og 8 april 2011

Bulystkonferansen 2011
De finn meir informasjon ved å klikke på overskrifta.
Praktisk informasjon

Den nasjonale bulystkonferansen 2011 ”Gjer oss heite” på Skei 7 og 8 april 2011

Trass motsette signal er sentraliseringa like sterk som, om ikkje sterkare, enn før. Gjennom tema som er vald ønskjer derfor vi å rette fokus på føresetnader som skaper attraktivitet og bidreg til å gjere bygdene våre heite. Målsettinga vår er:
- å gi påfyll og inspirasjon til dei som dagleg arbeider for å gjere bygdene til gode samfunn og bu i/vekse opp i
- skape nettverk på kryss og tvers av regionar og fylke, som kan styrke det viktige arbeidet vi gjer

Det er valår i år. Sommaren kjem til å vere farga av ekstra politisk aktivitet. Vi voner at vi gjennom konferansen kan løfte fram tema som bør vere sentrale på den nasjonale dagsordenen

Målgruppe for konferansen er:
Politikarar, offentleg tilsette og tilsette i andre fagmiljø, utviklinglag, næringsliv.


Konferanseavgift kr 1000,- som betalast til kto 3710 07 00019

Merk innbetalinga: Bulystkonferansen 2011


PÅMELDINGSFRIST: 20 mars 2011


Korleis kjem de til Skei:
Bil/buss:
Aust og nordfra via Hemsedal og Sogn, via Strynefjell eller via Nordfjord. Vest og sørfra via Sogn/Sunnfjord.

Skei er eit trafikk-knutepunkt i Sogn og Fjordane

Fly: frå Gardermoen til
- Sandane lufthamn, Anda
- Førde lufthamn, Bringeland
- Sogndal lufthamn

Drosjer vidare frå lufthamnene. Desse må tingast. Treng de hjelp til å organisere transport kan de kontakte oss som arrangør.

Prisar på hotellet:

Full pakke, 7 og 8 april 2011, overnatting lunst til lunsj, samt middag: kr 1510 + kr 230 for enkeltrom

Matpakke 1 utan overnatting: kr 875,-

Matpakke 2 utan overnatting og middag: kr 535,-

Deltakarne må sjølve gjere opp med hotellet, men vi bestiller opphaldet.

Påmelding:

Den nasjonale bulystkonferansen 2011

Stad: Skei Hotell, Skei i Jølster
Dato: torsdag 07 april 2011 – fredag 08 april 2011

Personinformasjon:

Etternamn:

Fornamn:

Tittel:

E-post:

Mobil:


Firmainformasjon:

Firmanamn:

Avdeling:

Postadresse:

Poststad:


Kryss for alternativ:

Full pakke, overnatting og lunsj til lunsj, kr 1510,- + tillegg enkeltrom kr 230,-:

Matpakke 1, inkluderer pausekaffe/te, lunsj x 2 og middag kr. 875,-

Matpakke 2, , inkluderer pausekaffe/te, lunsj x 2, kr 535,- :Påmeldinga sendast: pamelding@gloppen.kommune.noKontaktadresser for meir informasjon:
Silja Juklestad: silja.juklestad@jolster.kommune.no
Ola Tarjei Kroken: ola.tarjei.kroken@gloppen.kommune.no

(Sist oppdatert 08.mars 2011, 06:59)

Gå til nyhendearkiv