Kjølsdalen krins

Nyhende

KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS A/L held årsmøte i Samfunnshuset

fest i samfunnshuset
Leiar Ståle Bruvoll melder:
ÅRSMØTE KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS
onsdag 13.04.11. kl.20.15.
B-gruppa avviklar sitt årsmøte kl.20.00.

Sakliste:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste.
2.Val av møteleiar og skrivar.
3.Årsmelding 2010.
4.Rekneskap 2010.
5.Budsjett 2011.
6.Val.
7.Andre saker.

Saker som de ynskjer å ta opp under punkt 7. på saklista, må vere innkomne til styret innan fredag 08.04.11.
Vel møtt!

Kjølsdalen, 23.03.11
for styret i Kjølsdalen Samfunnshus A/L
Ståle Bruvoll

(Sist oppdatert 25.mars 2011, 08:45)

Gå til nyhendearkiv