Kjølsdalen krins

Nyhende

Årsmøte i KKUL

Årsmøte Kjølsdalen Krins Utviklingslag
Kjølsdalen Krins Utviklingslag

Årsmøte Måndag 11.02.2013 kl. 2000 på Bygdekontoret.

1. Årsmøteopning av leiar.
2. Konstituering av årsmøte. (val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteprotokoll)
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Årsmelding.
5. Årsrekneskap.
6. Val av leiar for 1 år.
7. Val av 4 styremedlemmar for 2 år, der to går ut kvart år. Styret konstituerar seg sjølv, og vel nestleiar, kasserar og sekretær.
8. Val av valnemnd på 3 medlemmar for 3 år der ein går ut kvart år.
9. Val av 2 revisorar for 2 år, der ein går ut kvart år.
10.Innkomne saker.
11. Fastsetting av medlemskontingent

Saker meldast til Stig Arne Bugjerde på E-post stig.arne.bugjerde@enivest.net
Både medlemmar og eventuelt framtidige medlemmar er hjartelig velkomne.

(Sist oppdatert 25.januar 2013, 18:01)

Gå til nyhendearkiv