Kjølsdalen krins

Nyhende

Temamøte


Operahuset
Møtet blir holdt i Operahuset Nordfjord. I arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel er vi interessert i å vite mest muleg om korleis vi kan legge til rette for utvikling i framtida. Som ei oppfølging av opne møte i vinter, inviterer vi no til to nye opne temamøte. Les meir her Temamøte

(Sist oppdatert 05.februar 2013, 11:27)

Gå til nyhendearkiv