Kjølsdalen krins

Nyhende

Bygdeanalysen

Av PlanNett Sogn og Fjordane
Reknes, Kjølsdalen, Haus/Lefdal
Bygda har ein liten nedgang i folketalet perioden sett under eitt etter ein oppgang fram til 1999.
Tal kvinner per 100 menn i aldersgruppa 20 – 39 år er høg i bygda, men har gått litt tilbake frå 1999. Men
høg kvinneandel har ikkje gitt utslag i auka tal born, som viser ein sterk nedgang gjennom heile
perioden. Landbruket går mindre tilbake enn snitt i fylket.


Les meir her!

(Sist oppdatert 18.april 2006, 20:39)

Gå til nyhendearkiv