Kjølsdalen krins

Nyhende

Auka aktivitet i Kjølsdalen

Hyttebygging som gjev ringverknadar


.

.Det er aukande interesse for Kjølsdalen som buplass. I dag kunne Kjell Kleppe og kona Eva sjå helikopteret få opp material til ny hytte på Gilleshammer.
Kleppe i midten.

Vi ynskjer dei hjarteleg velkomne.

(Sist oppdatert 29.oktober 2007, 12:10)

Gå til nyhendearkiv