Kjølsdalen krins

Nyhende

Møte om småkraftverk på torsdag 6/3 kl 1800

Minikraftverk
På Kjølsdalen skule vil det på torsdag bli møte om Småkraftverk. Fylgjande annonse blir sett inn i nordfjordavisene:

Energi frå Små kraftverk

KKUL arrangerer ope møte på Kjølsdalen skule torsdag 06.03 kl 18.00
• Rune Nydal som er
• Styremedlem i Småkraftforeinga Sogn og Fjordane.
• Styreleiar i Nydal Kraft AS frå 2004.
• Styrmedlem i Stølslia Kraft AS frå 2006
vil orientere om mogelegheiter for å ta ut rein energi frå elvane våre, sjå på saksgang, økonomi og korleis samarbeide om å få til utvikling i bygdene.
Inngangspris kr 50.- vel møtt. Kjølsdalen Krins Utviklingslag

Her gjeld det å møte opp, få idear og setje i gang prosjekt. Det er rart at ein ikkje er interessert i å betre sin eigen økonomi og samstundes vere med på å halde miljøet reint.

Kvar dag renn tusenvis av kroner i havet - kvifor ikkje gjere noko med det?

(Sist oppdatert 03.mars 2008, 12:13)

Gå til nyhendearkiv