Kjølsdalen krins

Nyhende

Bakgrunns-stoff for Landbruksforhandlingane

Av Jan Eide
Vikingbønder
Bøndene si inntekt og formue, 2006.
117 000 kroner i jordbruksinntekt
Gjennomsnittlig næringsinntekt frå jordbruket for gårdbrukarane var 117 000 kroner i 2006. Fordelt etter type produksjon varierte jordbruksinntekta fra 55 000 kroner i sauehold til 242 000 kroner i svine-/fjørfehold.
Dersom du vil ha meir opplysningar klikkar du på: Statestikk og tabellar

Det blir eit spanande lønsoppgjer. Det er mange grupper som krev auka inntekter. Ikkje minst lærarane forventar meir om dei skal bli verande i skulen. I går i Fjordabladet såg ein kva kvar enkelt skule i Eid måtte kutte på sitt budsjett til forverring for både personalet og elevane. Grensa er vel snart nådd for kva ein rimeleg god skule kan tole. Ser ein på statestikken for bøndene, kan ein lure på kva ein held på med. Når i tillegg Heggø (AP) frå S&F er sleivete med sine utsegn om at bønder ikkje ligg på sveltegrensa - då ser ein kor vanskeleg dette er.

(Sist oppdatert 14.mars 2008, 06:15)

Gå til nyhendearkiv