Kjølsdalen krins

Nyhende

Rydding av Neset

Av Jan Eide
.neset
I forkant av eit eventuellt samarbeid med Kjølsdalen skule om opp-pussing av Neset går vi ut på nettet for å spørje om nokon av grunneigarane er i mot slikt arbeid på deira grunn. For nokre år sidan fekk KKUL utarbeidd eit prosjekt v/Nordplan frå elveløpet til tunnellen. Samstundes ville Eid kommune starte på ei reguleringsplan for Kjølsdalsstranda. Negative grunneigarar ringer Jan Eide mob: 91353295, og avgjerdsla deira vil bli respektert.
I den seinare tid er det kome meg for øyre at Eid kommune har nedprioritert reguleringsplanarbeidet. Eg vil ta kontak med adm. i Eid for å få klarlagt dette.
Neset er ei perle som mange har glede av ikkje minst dei som er nærast: skuleungane v/ Kjølsdalen skule

(Sist oppdatert 05.april 2008, 17:01)

Gå til nyhendearkiv