Kjølsdalen krins

Nyhende

Å gå seg vill i rundkjøyringar

Rundkjøring på Nordfjordeid
I den oppheta debatten om skulenedleggingar i Eid kommune har leiaren i KKUL fått kritikk via e-post for bruk av og ordbruk i websida vår. Dette skal eg sjølvsagt ta til etterretning og prøve å betre meg på. Men det er ikkje enkelt å kunne sno seg i alle desse rundkjøyringane der ein skal prøve å støtte den eine og ikkje bli overkøyrt av den andre. Og noko har eg til felles med dei fleste i Kjølsdalen Krins: Vi i Kjølsdalen vil gjerne ha skulen vår. Les kva det heile går ut på i:
skulerapporten Jan Eide

(Sist oppdatert 20.april 2008, 15:43)

Gå til nyhendearkiv