Kjølsdalen krins

Nyhende

Eigedomsskatt

I Vågsøy er ein redd eigddomsskatt - kva med Eid?

Eigdedomsskatt © Flora komm.
Gjerrige pensjonister
og eiendomsskatt av
Reidun Blålid i Fjordenes Tidende mandag 09.06.2008

I Eid var det i desember eit klart fleirtal mot EIGEDOMSSKATT
Du store min tid, det er ufattelig
at professor Aarebrot
kan komme med slike usaklige
og mildt sagt skammelige
uttalelser, når det gjelder
våre (gjerrige) pensjonister.
Snakk om å håne pensjonistene.
Aarebrot er jo totalt
historieløs når det gjelder
Vågsøy kommune og eiendomsskatt.
I Fjordenes Tidende den 23.
mai leser vi at Herr Aarebrot
inspirerte folket i møte på
Bryggja. Jeg håper at folket
på Bryggja ikke lot seg inspirere
av Aarebrot sine uttalelser
når han kaller våre
pensjonister for gjerrige.
Når pensjonistene går til et så
drastisk skritt som å forlate
sine politiske partier av den
grunn at de er redde for eiendomsskatten,
da burde våre
folkevalgte ha våknet. Senterpartiet,
Fremskrittspartiet
og Høyre fikk flertall i kommunestyret
på grunn av at de
offentlig gjennom pressen
lovet våre eldre at dersom de
fikk flertall i kommunestyret,
da skulle våre eldre være
trygge for at eiendomsskatten
ikke skulle innføres i
denne perioden. Derfor kjære
eldre, bare slapp av. I disse to
saker bestemmer verken
Arbeiderpartiet med ordfører
eller Venstre med varaordfører.
Det blir ikke innført
eiendomsskatt i Vågsøy
kommune i denne perioden,
uansett hva disse to herrer
sier.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet
og Høgre kan heller
ikke beskyldes for å være
ansvarsløse, ettersom Arbeiderpartiet
og Venstre så
vidt jeg vet har hatt flertall i
kommunestyret i den forrige
periode. De har dermed hatt
full anledning til å styre
kommunens økonomi. Kanskje
dere burde ha innsett at
sparetiltak burde vært innført
tidlig i forrige periode?
Hvordan kan et budsjett bli
vedtatt i desember, et budsjett
som ikke inneholder
verken skolenedleggelse eller
eiendomsskatt. Opplysninger
om at kommunen får et
underskudd på 10 mill. kommer
ca. to måneder etter
vedtatt budsjett. Politikkens
verden er uforståelig. Har
dere vurdert ansettelsesstopp
bortsett ifra lovpålagte tjenester
i perioden? Hva med
innkjøpsstopp? Det var midler
min generasjon måtte ta i
bruk når kommunen hadde
dårlig økonomi. Er slike midler
gått ut av mote?
Skjær ikke av den greina vi
nå sitter på. Nå er optimismen
på vei tilbake til kommunen,
takket være Måløy
Vekst og et næringsliv vi alle
kan være stolte av.
Nå forlanger vi som har
gitt vårt løfte til pensjonistene,
at det blir ro i saken. Saken
er politisk avgjort. La
våre eldre få slippe angsten
for den nedverdigelsen det
ville måtte bli for dem dersom
de måtte forlate sine boliger
på grunn av økonomien.
Jeg reagerer når unge personer
med gode inntekter
går ut og anbefaler innføring
av eiendomsskatt (egoistisk).
Alle vet at denne skatten vil
ramme de som er dårligst stilt
økonomisk.
Har dere som anbefaler
eiendomsskatt tenkt over
konsekvenser av slike uttalelser?
Hvor skal mor og far gjøre
av seg om de må flytte ifra
sine boliger? Tror dere at her
står boliger ledig til å ta
imot eldre mennesker i 75-
års alderen og kanskje eldre.
Kanskje vi skal gå tilbake til
den tiden at barna tok seg av
sine foreldre? Kanskje dere
setter lit til at Vågsøy kommune
stiller opp med boliger
til nevnte gruppe? Da er dere
blåøyde.
Kommunen har ingen økonomi
eller ressurser til denne
gruppen. De eldre vet at
kommunen har ingen plikter
til å skaffe bolig til friske
eldre. De eldre som bor
hjemme i egne boliger, de er
den gruppe innbyggere som
er lønnsomme for kommunene.
De betaler sine skatter
og avgifter, det være seg
formuesskatt på boliger,
skatt på sparepenger og skatt
på pensjonene. I tillegg betaler
de alle avgifter som stat
og kommune pålegger de.
Til gjengjeld krever denne
gruppe ingenting av kommunen,
bortsett fra å beholde
sine boliger som de selv har
kjøpt og betalt. Nå skal sparepengene
til våre eldre betale
godene de aldri har fått tatt
del i, men solidarisk betalt
for. Våre eldre sine prioriteringer
har aldri vært fotballbaner,
barnehager eller kontantstøtte.
De har aldri vært
kravfulle, noe vi alle bør
verdsette og sette stor pris på.
Deres eneste krav er at politikerne
må styre kommunen
på en forsvarlig økonomisk
måte, slik at de får beholde
hjemmet sitt. Våre eldre har
krav på å få bo trygt og godt
i sine boliger så lenge de selv
måtte ønske

(Sist oppdatert 09.juni 2008, 08:56)

Gå til nyhendearkiv