Kjølsdalen krins

Nyhende

Veit nokon om ledig husvære

Leilighet
Eg kjenner folk som vil flytte til Eid kommune, men dei har ingen plass å bu. Eg har hatt kontakt med Eid kommune og prøver meg på dette innlegget i Fjordabladet om dei tek det inn:

"Vil adm. i Eid kommune ha fleire tilflytte?

Ein kan lure..? Etter å ha fått oppringing om eg viste om ledige bueiningar i kommunen, tok eg kontakt med Eid kommune om dei hadde ein oversikt på dette. Svaret var nei. Kanskje ei slik oversikt ville hjelpe til å auke folketalet? I dette tilfellet var det 4 personar som kunne tenkje seg å slå seg ned i kommunen.
Mvh
Jan Eide leiar KKUL"

Ta kontakt med meg om de veit om ledig husvære.
Jan Eide. mob: 91353295


(Sist oppdatert 18.august 2008, 09:09)

Gå til nyhendearkiv