Kjølsdalen krins

Nyhende

Dugnad og rydding

Laurdag hadde eigarane på Gjeddalen dugnad på sætrevegen. NRK S&F hadde til og med fått dette med seg. Dei verste holene vart reparert med grus + at avløp for vatn vart betra. I tillegg vart ein del skog langs vegen teke bort. Interessa for juletre var heller liten, 8-10 ynskje var komne inn og juletre til desse desse blir hogde når jula er nær nok. Enno står ein del rydding att langs vegen. Resultatet på stykket fram mot Råsehaugen der Gjeddalen dukkar opp ser de på dei to bileta under. Kanskje til eksempel for andre i krinsen?
Råsehauenførrydding
Råsehauenetterrydding

(Sist oppdatert 08.september 2008, 08:29)

Gå til nyhendearkiv