Kjølsdalen krins

Nyhende

450 hjortar kan bli skotne i Kjølsdalen krins

Kronhjort
Kjølsdalen hjortevald har fått tildelt løyve på 450 dyr der 150 er "frie". Løyva les du her: Hjorteløyve

(Sist oppdatert 24.september 2008, 08:58)

Gå til nyhendearkiv