Kjølsdalen krins

Nyhende

Møte i oppvekstutvalet 22.10 i Eid kommune

Eit viktig utval

Av Jan Eide
Den 22.10 skal det vere møte i oppvekstutvalet. Sakene som skal opp ligg på Sakene 22.10 Samarbeidsutvalet ved den enkelte skule er eit viktig organ for å fjemje kvalitet og utvikling ved den enelte skule. Sakene her går vidare til oppvekstutvalet. På referatsaker som skal opp den 22.10 ligg der føre to referat: Frå Kjølsdalen skule og Stårheim skule. Her er link til dei to referata slik at de kan lese dei sjølve.
Stårheim skule Ref frå Stårheim skule
Kjølsdalen skule
.
Ref frå Kjølsdalen skule

(Sist oppdatert 18.oktober 2008, 07:32)

Gå til nyhendearkiv