Kjølsdalen krins

Nyhende

Positiv utvikling i krinsen - nytt hus på Tømmerstøl?

Tømmerstøl
Ved å lese på Eid kommune sine nettsider finn vi ein søknad om å få setje opp bustadhus på Tømmerstøl. Vi ynskjer familien lukke til med prosessen. Etter det vi er kjende med blir det og auke i barntalet i krinsen. Les søknaden her: Byggjing på Tømmerstøl

(Sist oppdatert 12.januar 2009, 11:50)

Gå til nyhendearkiv