Kjølsdalen krins

Nyhende

Meir om maskinkarane - i dag Kristian Årdal

Av Jan Eide
Kristian i arbeid
Når vi reklamerer for den eine, lyt vi fylgje opp den andre også. I dag er det Kristian Årdal sine maskiner vi legg ut. Biletet er teke på garden der Kristian bur.
No er det berre å ringe og prøve karane.
Maskin i arbeid

(Sist oppdatert 18.april 2009, 07:09)

Gå til nyhendearkiv