Kjølsdalen krins

Nyhende

Jordbruksforhandlingane er snart i gang

Av Jan Eide
Jordbruk
På nettet finn vi desse opplysningane: Jordbruksforhandlingane

Tala fra Budsjettnemnda viser at inntektsnivået i jordbruket er lavt. Sau- og storfeproduksjonane har dei lavaste inntektene, melkeproduksjon ligg i ei mellomgruppe med årsverksinntekter på om lag kr. 200.000,- pr. årsverk. Kornproduksjon i kombinasjon med svin har dei høgste inntektene med om lag kr. 300.000,- pr. årsverk.

Biletet talar for seg sjølv.

(Sist oppdatert 19.april 2009, 07:46)

Gå til nyhendearkiv