Kjølsdalen krins

Nyhende

Skulestrukturdebatten i Eid - bygdelaga må vakne.

Av Jan Eide
Blir ni lønsam, lille ven
Biletet over laga av Peter Tillberg og illustrerar godt kor lite som rører seg i hovudet på folk som ikkje har noko dei skal ha sagt i skulestukturdebatten. Vonar alle bygdelaga vaknar og kjem byråkratane i forkjøpet når det gjeld strukturen framover. Eg vil be om at utviklingslaga får ein person i planleggjingsgruppa. Politikarane er det i allefall ikkje råd å stole på når fyrst byråkratane har prøvd å lage ei føring.

(Sist oppdatert 21.april 2009, 06:25)

Gå til nyhendearkiv