Kjølsdalen krins

Nyhende

Kart over landbrukseigedomar kan no brukast av alle

gardskart
Før måtte ein ha personleg kode for å nytte denne databasen. No kan alle ved å fylgje denne linken Gardskart finne ut størrelse på sine eigedomar, bonitet, dyrka areal etc. Lukke til!
Kva heile basen tek for seg finn du HER

(Sist oppdatert 24.april 2009, 17:45)

Gå til nyhendearkiv