Kjølsdalen krins

Nyhende

Problem med vedlikehald av gjerder

Av Jan Eide
Sauenetting
Stadig fleire blir frustrert og sinte over dårleg vedlikehald av gjerde - ikkje minst mot utmark.
På Gjeddalen har dei fått SMIL-midlar til å få gjerdet tett rundt sætra. I von om å finne litt om prisar og opplysningar om gjerde fann ein desse linkane: Gjerdetips og denne infoen Smaafe
Biletet er henta frå Bryggja frå butikken til Olav Gjesdal som fører gjerdemateriell.

(Sist oppdatert 10.august 2009, 08:29)

Gå til nyhendearkiv