Kjølsdalen krins

Nyhende

Medlemstalet i KKUL pr 01.10.2009

Av Jan Eide
20051204kkullogo
KKUL melder at ant medlemer no er oppe i 66 enkeltpersonar og 8 lag organisasjonar:
Namn - kr - antal.
Kjøls. Idr.lag 100 1
Kjøls. Skyttarlag 100 1
Haus Grendahus 100 1
JOKER Kjølsdalen 100 1
Kjølsdalen Samf.hus 100 1
Sankelaget 100 1
Kjøls. Sanitetsfor. 100 1
Kveldulf Skyttarlag 100 1


Når ein går gjennom lista over enkeltpersonar og ser kven som ikkje er medlem og dermed ikkje støttar KKUL sitt arbeid - burde det ringe ei klokke...
Det går enno an å betale kr 100.- til Bankkonto: 3790.10.78166
Jan Eide (leiar)

(Sist oppdatert 01.oktober 2009, 14:11)

Gå til nyhendearkiv