Kjølsdalen krins

Nyhende

Det private byggefeltet på Gilleshammer er godkjent i Teknisk

No står det att å få det godkjent i kommunestyret - truleg berre sandpåstrøing. Tidlegare hadde vi dette på nettet
Byggefelt på Gilleshammer
Interesserte i tomt i Kjølsdalen? Føl med

(Sist oppdatert 02.oktober 2009, 12:05)

Gå til nyhendearkiv