Kjølsdalen krins

Nyhende

TV-aksjonen 2009. Kjølsdalen krins

Av Ingri Oselie Naustdal
Har fått dette inn frå Ingrid Oselie Naustdal.
Tv-aksjon2009
Hei, eg har fått ansvaret for Kjølsdalen krins (skaffe bøsseberarar, dele
ut og samle inn bøssene).
Sender ut til dei mail-adressene eg har funne, og håper på å finne tak i
nok bøssebærarar.

Dato for innsamlingsaksjonen er 18.oktober 2009 - ca tidspkt for
bøssebærarane er fra kl. 16.00-18.00 - Alle bøssene skal være komt inn til
Nordfjordeid for oppteljing rundt kl. 19.00.

Anbefalt nedre aldersgrense for dei som går er 16 år, men barn kan sjølvsagt
gå i følge med voksne (1 voksen må stå ansvarlig for kvar bøsse).

Les meir om TV-aksjonen under denne linken: http://www.care.no/

Dei aktuelle rodene er som følger.

1. Lefdal
2. Midthjell
3. Haus
4. Ervik,Erviksæter,Gillesdal
5. Byggjefeltet,Kjølsdalsstranda,sentrum
6. "Ova i Hauebruna"
7. "Uta i elva"
8. "Innja i elva"
9. Tømmerstøl,Årdal/Lund,Reksnes

Send gjerne svar til følgande mailadresse : oselie@online.no

Med venleg helsing

Leif Telvik

Mobil: 91 13 89 95
eMail: leif.telvik@yit.no

(Sist oppdatert 04.oktober 2009, 07:59)

Gå til nyhendearkiv