Kjølsdalen krins

Nyhende

Grasrotandelen på nytt

Av Jan Eide
grasrotandelen
Leiaren i KIL Ove Kjøllesdal ber meg om å minne om at dei som spelar på Norsk tipping gjev besked om kva for lag i krinsen som bør få litt av det som går attende til bygdene. Dersom ein går inn om sidene til Norsk tipping og søkjer på lag som tek til med Kjølsdalen, ser ein at desse laga alt har fått tildelt ca 20 000. LES SJØLV
Snakk med Jan på butikken og meir pengar kan kome inn i slunkne kasser. Ser ein på Eid IL har dei spelt inn 110000

(Sist oppdatert 15.desember 2009, 05:43)

Gå til nyhendearkiv