Kjølsdalen krins

Nyhende

Oppklaring

Av Jan Eide
Litt orientering.

Det er ikkje lett å kjenne seg att på bilete som aldri har blitt teke. Her er litt til orientering: Huset oppe er Magnar Gilleshammer sitt. Avkøyrsla ut til venstre er til Magne og Sigrun. "rådhusa" nede og framme er Odd Arne sine. Dei fire husa på biletet til høgre er på eigedomen til Svein Johnsen. Deretter kjem eit hus på Jan Eide. Huset til Emil er ikkje teke med. Nedanfor vegen skal det byggjast ein vertikalt 2-mannsbolig som må vere attraktiv. Pris ant. 1.5 mill i tillegg til infrastruktur. No kan ikkje folk klage på at ein ikkje har mogelegheiter.

(Sist oppdatert 12.april 2010, 15:40)

Gå til nyhendearkiv