Kjølsdalen krins

Nyhende

Flytting av framsyninga på Bygdekinoen

Bygdekino
Til alle kinogjengarar: Bygdekinoframsyninga på onsdag 5 mai er flytta frå Samfunnshuset til Kjølsdalen skule. Flytninga er på grunn av eit arrangement i Samfunnshuset dagen etter.

(Sist oppdatert 01.mai 2010, 18:34)

Gå til nyhendearkiv