Kjølsdalen krins

Nyhende

Arbeiderpartiet og vestlandspolitikk

Stadt-tunnellen
Dette er teke frå leiar i dagens Fjordenes Tidende:

Kva gale har folk i vår del av landet
gjort Arbeidarpartiet? Dei vil ta frå oss
tryggleiken som lokalsjukehuset på
Nordfjordeid gjev oss og dei vil nekte
dei som må passere det frykta Stadhavet
den tryggleiken ein skipstunnel vil
gje. At nokon på Vestlandet i det heile
vil støtte eit slik parti må skuldast tradisjon
og historie langt meir enn den
politikken partiet fører i dag. Det er
lenge sidan det var noko hold i slagordet
om by og land hand i hand, som
Arbeidarpartiet kunne smykke seg med
i tidlegare tider.

(Sist oppdatert 19.mai 2010, 07:48)

Gå til nyhendearkiv