Kjølsdalen krins

Nyhende

Ballbinge i Kjølsdalen?

Ballbinge
Her er instillinga:
Fylkesdirektøren rår hovudutval for kultur til å gjere slikt vedtak:
1. Fordeling av ordinære midlar til nærmiljøanlegg:
Komm. Pri Anleggsnr. Anleggsnamn 1.
Søknadsår
Type Anl Søkjar Løyving
Flora 1 1401 0008 03 Solheim skule 2007 Ballbinge Norddalsfjord I.L 200 000
Gulen 1 1411 0004 03 Dalsøyra skule 2010 Ballbinge Dalsøyra I.L 200 000
Sogndal 6 1420 0003 08 Ylvisåker skøyte. 2010 Isflate Sogndal komm. 200 000
Sogndal 7 1420 0007 05 Sogndal folkeh. 2009 Sandvolley Sogndal Folkehøgs. 89 000
Lærdal 1 1422 0002 10 Lærdalsøyri skule 2010 Friidrett Lærdal komm. 200 000
Årdal 1 1424 0071 01 Olsenbana 2010 Ballbinge Årdal kommune 200 000
Luster 1 1426 0044 02 Dale skule 2008 Ballbinge Luster komm. 200 000
Luster 2 1426 0045 01 Fortun skule 2008 Ballbinge Luster kommune 200 000
Fjaler 1 1429 0010 02 Langehojen 2009 Ballbinge Fjaler kommune 200 000
Jølster 1 1431 0049 01 Eikåsgalleriet 2009 Ballbinge Ålhus Ungdomsl. 200 000
Førde 1 1432 0071 01 Flatene skule 2008 Ballbinge Førde kommune 200 000
Vågsøy 1 1439 9923 02 Skavøypoll skule 2008 Balløkke Vågsøy kommune 200 000
Eid 1 1443 0032 07 Kjølsdalen skule 2008 Diverse Eid kommune 200 000
Gloppen 1 1445 0010 12 Utvikfjellet 2010 Hopp Breimsbygda ski 200 000
Stryn 1 1449 0004 05 Lund stadion 2009 Ballbinge Oppstryn I.L 200 000
Stryn 2 1449 0083 01 Hogane Vel 2009 Ulike anlegg Hogane Velforening 102 000
2 991 000

(Sist oppdatert 19.mai 2010, 16:35)

Gå til nyhendearkiv