Kjølsdalen krins

Nyhende

Eid kommune legg ut ny reguleringsplan for tomtar i Kjølsdalen

Krinsen
Eid kommune har lagt ut forslag til utviding av det offentlege byggjefeltet i Kjølsdalen. De finn saksgangen og tekst på Eid kommune si heimeside. Dei som ynskjer å busetje seg i Kjølsdalen har no fleire mogelegheiter. Privat byggjefelt på Gilleshammer er alt klarert. Senterlina for veg gjennom feltet er oppmerka og klargjort. Dei som er interessert i tomtar der, tek kontakt med Svein Johnsen eller Jan Eide. Når det gjeld det off. byggjefeltet, vender ein seg til Eid kommune.

(Sist oppdatert 19.juli 2010, 06:53)

Gå til nyhendearkiv