Kjølsdalen krins

Nyhende

Til alle dykk som vil sjå kva vi hadde på den gamle websida

Av Jan Eide
Ein del personar har lurt på korleis ein får fatt i gamalt stoff om KKUL.
KKUL har ein arkivdatabase som alle kan lese. Ikkje minst bør politikarane bruke nokre minutt på denne sida og lese om kva krinsen fekk til tidlegare. Spørjeundersøkinga som vart utført, er skikkeleg og veldokumentert.
Skulen i Kjølsdalen
Biletet av Kjølsdalen skule illustrerar alt alt endrar seg. I dag er ein teken til å lage ballbinge til venstre på fotballbana.
Vil du vete meir om historia til krinsen gå vegen om linkar på opningssida eller trykk direkte
HER

(Sist oppdatert 29.august 2010, 19:35)

Gå til nyhendearkiv