Kjølsdalen krins

Nyhende

Interessa for privat byggjefelt i Kjølsdalen er stigande

Gilleshammer

Fleire har etterlyst framgangen med byggjing på Gilleshammer i Kjølsdalen. Interessa er aukande og snart tek ein avgjerd på korleis framdrfta skal skje. Utbyggarane Jan Eide og Svein Johnsen sender brev til Eid kommune om samarbeid for framføring av vatn til feltet. Pga krav om brannhydrant må det leggjast ned 250 m 100 mm rørledning som kommunen tek inn pengar for ved tilknyting og framtidig vassavgift. Eit positivt svar frå Eid kommune vil forsere utbyggjinga. Sjå reguleringskart over området på Eid kommune eller HER De kan også finne meir ved å gå inn på linkar og nyhende og bla ned til 12.04.2010

(Sist oppdatert 03.september 2010, 08:09)

Gå til nyhendearkiv