Kjølsdalen krins

Nyhende

Datakurs for nybyrjarar

Pc-hjelp
Datakurs for nybyrjarar
(og for dei som ynskjer litt oppfrisking av "gamal" kunnskap.

Kurset er på 12 timar over 6 gonger og er ope for alle.

Stad: Kjølsdalen skule
Tid: Mandagar kl 18-20
Lærar: Silje Rylandsholm
Kurspris: 400 kr

Oppstart: Mandag 18.oktober

Spørsmål og påmelding til Silje Rylandholm
Telf 970 87 510 etter kl 16.30
Arr. LOP(Landslaget for Offentlege pensjonistar)
Randi Bjørseth, studieleiar.

(Sist oppdatert 01.oktober 2010, 08:24)

Gå til nyhendearkiv