Kjølsdalen krins

Nyhende

2011

Av Jan Eide
Så er vi inne i eit nytt år. Kjølsdalen Krins si webside er blitt stadig meir populær. No har vi vore over 5000 vitjande på ei veke. Men det kostar, av både pengar, energi og oppfinnsomhet å halde den gåande. Vi ynskjer at fleire tek del i stofftilgang. Det viser seg at folk som er ute og reiser er inn om websida for siste nytt . Ein kan nå den overalt. Spesielt ungdom burde vere med.

Vi ynskjer alle som brukar web-sida eit godt nytt år. Det var travelt på slutten av 2010.
nytt år

(Sist oppdatert 01.januar 2011, 08:08)

Gå til nyhendearkiv