Kjølsdalen krins

Nyhende

Jakt på raudrev

På årsmøtet i går i Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag gjekk ein inn for å støtte Eid Sau og Geit med eit tilskot på kr 500.- i organisert jakt på raudrev. Søknaden var komen frå Eid Sau og Geit. Ikkje berre i vår del av landet er raudrevtalet aukande (sjå bilete frå Nationen) og link.
jakt på raudrev
Jaktaksjon på raudrev
Meir om jakta på raudrev

(Sist oppdatert 25.februar 2011, 06:33)

Gå til nyhendearkiv