Kjølsdalen krins

Nyhende

Produksjonstilskot i landbruket

Som dei fleste kjenner til er det i jordbruksavtala ei avtalt "løn" som ein kallar jorbrukstilskot/produksjonstilskot. Det er i få bransjer ein startar med eit frådrag på kr 3000.- når ein får utbetaling to ganger i året. Burde ein ikkje få vekk dette tullet? Kva bøndene fekk i 2006 i Eid kan ein finne på denn linken Tilskot 2006 i Eid Utbetaling 2 ganger i året.
produksjonstilskot

(Sist oppdatert 16.mars 2011, 07:05)

Gå til nyhendearkiv