Kjølsdalen krins

Nyhende

Kva med oss i Kjølsdalen?

Av Jan Eide
Ser på nettet at ein no kan få litt att for det ein har investert i gardsbruk. Kor mykje vil ein gje for 111 - 12 Nordbø? 9 hus og skog, Oppdyrka heile bruket og sætra. Tek gjerne imot tilbod.
gardskjøpi Gloppen

(Sist oppdatert 17.mars 2011, 07:56)

Gå til nyhendearkiv