Kjølsdalen krins

Nyhende

Tomtekart på Gilleshammer

Her har de ein liten oversikt over tomtar i det private byggjefeltet i Kjølsdalen. Der er 4 ledige tomtar: 2 i B2 og 2 i B4. Ta kontakt med Svein Johnsen eller Jan Eide om de er interessert. Grønt område er fellesareal og fiolett område er renseanlegg for kloakk. Kommunen skal grave grøft for vatn inn til feltet og Alvin Drage skal i sitt oppdrag grave grøft heilt ned i elva for avløp for reinseanlegget.
Tomtekart

(Sist oppdatert 03.april 2011, 13:11)

Gå til nyhendearkiv