Kjølsdalen krins

Nyhende

Teknisk styre hadde møte i Kjølsdalen i dag

Av Jan Eide
Kl 1200 var nesten heile Teknisk styre møtt fram i Samfunnshuset i Kjølsdalen. Biletet er teke før deltakarane hadde synfaring i bygda. Eg går ut frå at problem med Løkjane når det er flaum, vart påpeika, det same med vegnettet og at det er råd å skaffe seg buplass i dei to byggjefelta i bygda. På biletet ser vi ein del av teknisk utval og reperesentantar frå KKUL som var vert i høve vitjinga.
Teknisk

(Sist oppdatert 10.mai 2011, 13:13)

Gå til nyhendearkiv