Kjølsdalen krins

Nyhende

Innkalling til stifting av Kjølsdalen Privatskule SA

I Kjølsdalen Samfunnshus onsdag 7.mars 2012
Sakliste:
1. Godkjenningavinnkalling
2. Val av møteleiar og referent
3. Godkjenningavsaksliste
4. Gjennomgangavorganisasjonsform,formålogvedtekter
5. Teikningavmedlemskapogandelar
6. Fastsetevedtekterforføretaket
7. Val av tre til fem styremedlemmer
8. Val av styreleiar
9. Val av revisor
10.Godkjenning av stiftingsdokumentet

(Sist oppdatert 27.februar 2012, 01:35)

Gå til nyhendearkiv