Kjølsdalen krins

Nyhende

Fleire er interessert i Lefdal Gruve

5 høgt utdanna personar var på gjennomreise i Nordfjord. Dei hadde ynskje om å sjå Lefdalgruve etter mediaomtala i det siste. Jan Eide tok kontakt med Ståle Lefdal som fekk til ei synfaring. Bra gjort og hyggeleg visning av han og medarbeidaren som også har namnet Lefdal . Vonar prosjektet med datalagring kan kome i drift og at skulekrinsen kan vere som før.

Lefdalgruve

(Sist oppdatert 10.september 2012, 11:21)

Gå til nyhendearkiv