Kjølsdalen krins

Nyhende

Sal av Bustadtomter

Av R.G

Bustadtomter Byggjefelt Kjølsdalen
Dei tomtene som er merka med grønt, er til sals for 1000 kr pr.tomt ! Les meir hjå Eidaportalen Eidaportalen om bustadtomtane og Eid kommune Eid Kommune om sal av bustadtomtar

(Sist oppdatert 14.desember 2012, 16:34)

Gå til nyhendearkiv