Kjølsdalen krins

Nyhende

80 år for omsorg i nærmiljøet

Av Fjordabladet
Kjølsdalen sanitetsforening feira 80-årsjubileum fredag. I 80 år har kvinner i bygda arbeidd for å skape omsorg for enkeltindivid og samfunn, med særleg vekt på kvinnehelse og beredskap. Historia til den lokale sanitetsforeninga er mangfaldig, med alt frå tilsetjing av sjukesøster via skulelunsj og turar til bygging av omsorgsbustadene i Kirsebærhagen.

(Sist oppdatert 10.oktober 2006, 17:18)

Gå til nyhendearkiv