Kjølsdalen krins

Nyhende

Hans Petter (AP) ynskjer meir skatt

H P går inn for eigedomsskatt i Eid kommune

Av Jan Eide
HP

Hans Petter er ein fin og konstruktiv mann. Derfor lurer eg som leiar i KKUL kvifor desse utspela han har i Fjordabladet (laurdag) kva det skal tene til i vår krins. Kom med positive forslag og ikkje overlat til oss som er her å kjempe vidare. Det du bør konsentrere deg om er å hjelpe dei små, slik at dei kan få det dei har rett på. Opera er greit, men det tel meir at vi kan gje våre små utdanning. Er det verkeleg eit skilljesamfunn i Eid kommune ? - Det kan verke slik etter kvart .
Det er du som styrer rådmannen og ikkje omvendt. Dette er er lagt ut på internett som den offentlege person du er.

(Sist oppdatert 10.desember 2007, 13:51)

Gå til nyhendearkiv