Kjølsdalen krins

Nyhende

1. juledag er off. flaggdag

Har du stang og flagg - få det opp!

Av Jan Eide
Gratulerer med dagen. Har du fått opp flagget?
Flagg © internett
Fleire og fleire sluntrar med flaggheising. Har det noko med oss som menneske å gjere?. Eg trur det. Eg meiner at det er ei plikt å få opp flagget når ein fyrst har sett opp ei flaggstang. Det fortel litt om mennesket nå ein ikkje greier å fylgje enkle symbolhandlingar i eit samfunn. Derfor folk i krinsen: Skjerp dykk og ver med på fellesskapen og ikkje la egoismen og det materielle ta overhand.

(Sist oppdatert 25.desember 2007, 09:23)

Gå til nyhendearkiv