Kjølsdalen krins

Nyhende

Gladmelding til framtidige kraftprodusentar

Kraftmøte i Kjølsdalen 6 mars

Av Jan Eide
KKUL satsar på ein møteserie om energi. Fyrst ute er vasskraft der vi har fått Rune Nydal til gje oss råd og vink.
Han har sjølv byggt kraftverk og er med i småkraftforeninga. Vi vonar på oppslutnad frå alle utviklingslag i kommunen og andre interesserte i kommunane rundt oss. Etter kvart blir det lagt ut info om temaet og linkar til kunnskap rundt dette temaet. Seinare vil vi kome attende med møte om Varmepumpe og Bioenergi. Kvelden 6 mars kan de krysse av med ein gang. Møtet blir på biblioteket/skulen
Minikraftverk
Småkraftverk

(Sist oppdatert 29.januar 2008, 15:14)

Gå til nyhendearkiv