Kjølsdalen krins

Nyhende

Talet i dag er 8 og 9

Krystall
Talet 8 kan skrivast som 2x2x2=8 eller som 2x4=8. Det er eit fibanoccital: 1,1,2,3,5,8,13 (du legg saman to påfølgande tal, neste ville her bli 8+13=21). Mange ord tek til med okt- eller oct- octopus, blekksprut har 8 armar, octagon er ein figur med 8 sider, mange kjemiske sambindingar er byggt opp av octagondeler. Kjølsdalen musikklag kjenner sikkert til kva ein oktav er. På eit piano tangentbord er dette eit intervall på 8 kvite notar. Paraplyen har vanligvis 8 sider.
oktaetder

9 er eit kvadrattal 3x3=9. Eit polygon med ni vinklar og ni kantar blir kalla nonagon. Berre 1/9 av isfjellet er synleg. frimerke frå Sverige med 9 kuber lagar ein "umogeleg" figur
Dei 9 kubene Baddestamp med 9 hjørner. Spel som du sikkert har prøvd. Om å gjere å få 3 på rad - har du greidd det er du med i 3x3 andre liner.
Spel som dei fleste har brukt

Badestanp med 9 hjørner

(Sist oppdatert 09.februar 2008, 10:08)

Gå til nyhendearkiv